Logo

Centrum Transferu Technologii

Łódź, Poland

Visit Website

Centrum Transferu Technologii UŁ to nowatorska jednostka Uniwersytetu Łódzkiego, która została utworzona w grudniu 2003 roku w ramach amerykańsko-polskiego programu “offsetowego”.

Misją Centrum Transferu Technologii UŁ jest zapewnienie koordynacji działań w zakresie pomysłów innowacyjnych w środowisku naukowym, biznesowym i sfery publicznej, zarówno w skali krajowej jak i międzynarodowej poprzez prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej, naukowej oraz doradczej.

Cele:
Komercjalizacja nauki i technologii
Transfer nauki, technologii oraz innowacyjnych przedsięwzięć poprzez Akademicki Inkubator Technologii.
Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju 2010 – tytuł przyznany CTT UŁ w ramach konkursu “Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju” – Edycja Regionalna 2010 Województwa Łódzkiego

Contact Info:

ul. Lindleya 5a 90-131 ctt@uni.lodz.pl mobile: 606 934 834, tel. +48 42 635 49 87, 86, 88

Dyrektor – Adam Kaźmierczak
Specjalista ds. kojarzenia naukowców z przedsiębiorcami – dr Agnieszka Zalewska
Broker Innowacji – dr inż. Agnieszka Bulska
Specjalista /Biuro CTT – Anastazja Zdrajkowska

0 Faculties
0 Active PhD Offers

PhD Offers All PhD Offers

Calls for Cooperation All Calls for Cooperation